Egzamin TELC z języka angielskiego - poziom A2

telc English A2 sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (pre-intermediate). Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ten zdaje się po 240-260 godzinach regularnej nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% punktów.

Opis egzaminu
 
Część pisemna
Language Elements (15 minut)
Listening Comprehension (ok. 20 minut)
Reading Comprehension (30 minut)
Writing (15 minut)

 


Część ustna (zdawana w parach,  15 minut)
1. Poznajmy się
2. Prezentacja problemu i dyskusja na wybrany temat stymulowana materiałami wizualnymi.
3. Rozwiązywanie problemu.

Terminy

  • kolejna sesja egzaminacyjna luty 2019


Cena egzaminu:

  • dla słuchaczy SJO Germanica: 375 zł
  • dla kandydatów z wolnego naboru: 415 zł

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 Więcej na temat formatu egzaminu