Egzamin TELC z języka angielskiego - poziom B1

telc English B1 sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (intermediate). Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ten zdaje się po 400-450 godzinach regularnej nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% punktów.

Opis egzaminu
 
Część pisemna

Reading Comprehension (60 minut)
Language Elements (30 minut)
Listening Comprehension (25 minut)
Writing (30 minut)


Część ustna
(zdawana w parach,  15 minut, poprzedzona przygotowaniem trwającym 20 min)
1. Poznajmy się
2. Prezentacja problemu i dyskusja na wybrany temat stymulowana materiałami wizualnymi.
3. Rozwiązywanie problemu.

Terminy

 kolejna sesja egzaminacyjna luty 2019Cena egzaminu:

    dla słuchaczy SJO Germanica: 455zł
    dla kandydatów z wolnego naboru: 495zł

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 Więcej na temat formatu egzaminu