Egzamin TELC z języka angielskiego - poziom B2

telc English B2 sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (upper-intermediate). Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ten zdaje się po 500-550 godzinach regularnej nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% punktów.

Opis egzaminu
 
Część pisemna

Reading Comprehension (60 minut)
Language Elements (30 minut)
Listening Comprehension (25 minut)
Writing (30 minut)


Część ustna
(zdawana w parach,  15 minut, poprzedzona przygotowaniem trwającym 20 min)
1. Poznajmy się
2. Prezentacja
2. Dyskusja na wybrany temat artykułu
3. Rozwiązywanie problemu.

Terminy

kolejna sesja egzaminacyjna luty 2019


Cena egzaminu:

    dla słuchaczy SJO Germanica: 535 zł
    dla kandydatów z wolnego naboru: 575 zł

Pobierz formularz zgłoszeniowy
 Więcej na temat formatu egzaminu