Egzamin TELC z języka angielskiego - poziom C1

telc English C1 sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (advanced). Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ten zdaje się po 800-900 godzinach regularnej nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% punktów.

Opis egzaminu
 
Część pisemna
Reading Comprehension (100 minut)
Listening Comprehension (55 minut)
Writing (60 minut)

Część ustna
(zdawana w parach, 16 minut)
1. Interview
2. Presentation
2. Discussion
3. Summary

Kolejna sesja egzaminacyjna luty 2019

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 Więcej na temat formatu egzaminu