Egzamin TELC z języka niemieckiego - poziom A2

telc Deutsch A2 sprawdza znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (Grundstufe 2). Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ten zdaje się po 240-260 godzinach regularnej nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% punktów.

Opis egzaminu
 
Część pisemna
Hörvestehen (20 minut)
Sprachbausteine (15 minut)
Leseverstehen  (30 minut)
Schriftlicher Ausdruck (15 minut)


Część ustna (zdawana w parach,  10-12 minut)
1. Poznajmy się
2. Prezentacja problemu i dyskusja na wybrany temat stymulowana materiałami wizualnymi.
3. Rozwiązywanie problemu.

Terminy

  •  kolejna sesja egzaminacyjna luty 2019Cena egzaminu:
    dla słuchaczy SJO Germanica: 375 zł
    dla kandydatów z wolnego naboru: 415 zł

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 Więcej na temat formatu egzaminu