Egzamin TELC z języka niemieckiego - poziom B1

telc Deutsch B1 sprawdza znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 (Grundstufe 3). Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ten zdaje się po 400-450  godzinach regularnej nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% punktów.

Opis egzaminu
 
Część pisemna
Leseverstehen (60 minut)
Sprachbausteine (30 minut)
Hörverstehen (25 minut)
Schriftlicher Ausdruck (30 minut)

Część ustna
(zdawana w parach, 15 minut, poprzedzona przygotowaniem trwającym 20 min)
1. Poznajmy się
2. Prezentacja problemu i dyskusja na wybrany temat stymulowana materiałami wizualnymi.
3. Rozwiązywanie problemu.

Terminy
  

  • kolejna sesja egzaminacyjna luty 2019


Cena egzaminu:
    dla słuchaczy SJO Germanica: 455 zł
    dla kandydatów z wolnego naboru: 495 zł

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Więcej na temat formatu egzaminu