Egzamin TELC z języka niemieckiego - poziom B2

telc Deutsch B2 sprawdza znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 (Miettelstufe 1). Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ten zdaje się po 500-550  godzinach regularnej nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% punktów.

Opis egzaminu
 
Część pisemna
Leseverstehen (60 minut)
Sprachbausteine (30 minut)
Hörverstehen (20 minut)
Schriftlicher Ausdruck (30 minut)

Część ustna
(zdawana w parach, 15 minut, poprzedzona przygotowaniem trwającym 20 min)
1. Poznajmy się
2. Prezentacja
3. Dyskusja na temat artykułu
4. Rozwiązywanie problemu

Terminy
   Kolejna sesja egzaminacyjna luty 2019


Cena egzaminu:
    dla słuchaczy SJO Germanica: 535 zł
    dla kandydatów z wolnego naboru: 575 zł

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Więcej na temat formatu egzaminu