Egzamin TELC z języka niemieckiego - poziom C1

telc Deutsch C1 sprawdza znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 (Miettelstufe 2). Składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin ten zdaje się po 800-900 godzinach regularnej nauki języka. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% punktów.

Opis egzaminu
 
Część pisemna
Leseverstehen (100 minut)
Hörverstehen (55 minut)
Schriftlicher Ausdruck (60 minut)

Część ustna
(zdawana w parach, 16 minut)
1. Gespräch/Interview
2. Präsentation
2. Diskussion
3. Zusammenfassung

 

Kolejna sesja egzaminacyjna luty 2019


Pobierz formularz zgłoszeniowy
Więcej na temat formatu egzaminu