Język angielski dla profesjonalistów - medycyna

Dla kogo:

  • dla lekarzy i studentów kierunków medycznych zainteresowanych pracą w krajach angielskojęzycznych
  • dla lekarzy, którzy chcą pozyskać zagranicznych klientów
  • dla osób zainteresowanych pogłębieniem znajomości języka używanego w medycynie (np. tłumaczy)

Liczba godzin lekcyjnych: 20+20

Rozpoczęcie: możliwość rozpoczęcia zajęć na początku każdego miesiąca kalendarzowego

Opłaty: cena godziny lekcyjnej 75 zł całość kursu 3000 zł (możliwość wykupienia pakietu 20 godzin w cenie 1500 zł)

Uwaga: Zajęcia prowadzone są wyłącznie na poziomie B2/C1.