Trening przedegzaminacyjny TELC, Cambridge, TOEFL

Osobom, które osiągnęły stopień znajomości języka wymagany na poszczególnych egzaminach oferujemy zajęcia indywidualne w formie warsztatów przygotowujących kandydatów do zdawania wybranego egzaminu.

Szkolenie obejmuje:

  • zapoznanie z formatem egzaminu
  • zapoznanie z technikami egzaminacyjnymi
  • pracę z arkuszami egzaminacyjnymi
  • symulację egzaminów

W ofercie dostępne są następujące kursy:

język angielski:
TELC B1, TELC B2, FCE, CAE, CPE

język niemiecki:
TELC B1 (Zertifikat Deutsch), TELC B2, ZMP, ZOP

Zajęcia każdego z kursów obejmują pakiet 20 godzin lekcyjnych zajęć

Cena kursu uzależniona jest o poziomu zaawansowania:

  • poziom B1 i B2: 1365 zł za pakiet
  • poziom C1: 1575 zł za pakiet
  • poziom C2: 1785 zł za pakiet