Home

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

GERMANICA

Szkoła języków obcych Germanica istnieje od roku 1991 i jest jedną z pierwszych tego typu placówek powstałych po 1989 roku w mieście Wrocław.

Oferujemy indywidualny kurs języka niemieckiego i angielskiego. W ofercie szkoły znajdują się kursy języka niemieckiego i angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego. Prowadzimy zajęcia dla dorosłych i młodzieży.

Dla klientów indywidualnych prowadzimy zajęcia językowe w innym systemie kursów szytych na miarę, więc każdy znajdzie tu dla siebie ciekawą propozycję pogłębienia znajomości języka obcego.

Osobną ofertę kursów kierujemy do firm i instytucji. Zapraszamy do kontaktu z nami osoby, które w swoich miejscach pracy zajmują się organizacją szkoleń językowych.

Nauka niemieckiego i angielskiego w szkole odbywa się w dogodnych terminach. Istnieje także możliwość uczestniczenia w kursach online prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych takich jak Skype czy Zoom. W przypadku firm lektorzy dojeżdżają do miejsc pracy kursantów.

Jako centrum egzaminacyjne TELC (od 2002 roku) szkoła oferuje możliwość zdawania egzaminów językowych na poziomach od A1 do C1. Prowadzimy także testy sprawdzające poziom zaawansowania i wydajemy odpowiednie certyfikaty potwierdzające stopień znajomości języka niemieckiego, czy też angielskiego.

Szkoła języków obcych Germanica

szkoła języków obcych Wrocław

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

KURS NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

METODA NAUCZANIA

Metoda nauczania oparta jest głównie na podejściu komunikacyjnym (Communicative Approach) i charakteryzuje się tym, iż:

 

 • rozwijana jest umiejętność porozumiewania się poprzez mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie (większa część jednostki lekcyjnej jest przeznaczona na rozwijanie sprawności mówienia, podczas gdy pozostałe sprawności są przygotowaniem do ćwiczenia sprawności mówienia);
 • ćwiczenia orientowane na mówienie zakładają spontaniczne używanie języka niemieckiego i angielskiego (co powoduje, że słuchacze stają się kreatywni i swobodnie wyrażają swoje opinie);
 • wykorzystywane są materiały autentyczne (filmy wideo, autentyczne nagrania, materiały pomocnicze z Internetu i prasy);
 • używany jest głównie język nauczany (odstępstwo od języka obcego traktowane jest nierutynowo, używanie języka polskiego na zajęciach uzależnione jest od poziomu zaawansowania grupy oraz stopnia oswojenia grupy z językiem obcym);
 • ćwiczenia koncentrują się na przekazaniu informacji (wyrażaniu znaczenia, a nie na formie językowej);
 • nauczany jest żywy język używany jako narzędzie komunikacji (z uwzględnieniem idiomów i slangu);
 • proces nauczania jest adaptowany do potrzeb i zainteresowań słuchaczy;
 • nauczyciel jest tylko pomocnikiem monitorującym proces przyswajania języka niemieckiego lub angielskiego i pomagającym w doborze tematów i ćwiczeń;
 • aktywność słuchaczy na zajęciach osiągana jest poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery i zainteresowanie studentów nauką języka;
 • gramatyka jest narzędziem w procesie komunikacji (świadome tłumaczenie reguł gramatycznych jest bardzo rzadkie);
 • w przypadku ćwiczenia płynności wypowiedzi błędy językowe nie są poprawiane, jeżeli informacja semantyczna jest zrozumiała – nauczyciel dokonuje cichej rejestracji błędów i pracuje nad ich eliminacją podczas ćwiczeń poświęconych poprawności wypowiedzi;
 • wykorzystywane są różne formy pracy (ćwiczenia komunikacyjne w parach i w małych grupach);
 • słuchacz korzysta ze strategii komunikacyjnych (opisywanie tego, co chcemy powiedzieć lub przekazywanie znaczenia za pomocą gestów);
 • słuchacz jest aktywizowany poprzez wykorzystanie różnych gier i zabaw językowych oraz dzięki różnorodności form pracy;
 • testowanie postępów w nauce wykorzystuje strategię LTM, co gwarantuje wyrównanie poziomu językowego w grupach oraz powoduje, że studenci dostrzegając własne postępy w nauce zyskują motywację do dalszej pracy;
 • poprawność fonetyczna i płynność stanowią cel nauki już we wczesnym etapie kształcenia;
 • kładziony jest też nacisk na samokształcenie i pracę indywidualną każdego słuchacza;

Języki obce

Nauczycieli

dni w tygodniu

%

Satysfakcji

SKUTECZNA NAUKA NIEMIECKIEGO I ANGIELSKIEGO

Intensywny kurs niemieckiego Wrocław

Zadowoleni studenci

Szkoła języka niemieckiego dla firm

Doświadczeni nauczyciele

Szkolenia z języka angielskiego

Dogodne terminy

Kursy językowe niemieckiego dla firm

interesujące zajęcia

Jakie zajęcia prowadzi szkoła języków obcych Germanica?

W szkole języków obcych Germanica prowadzimy kursy języka niemieckiego, jak również zajęcia z języka angielskiego. Standardowo prowadzimy kursy indywidualne, szkolenia z języka niemieckiego i angielskiego dla firm, a także kursy specjalistyczne.

Jaka jest cena kursu indywidualnego?

Opłata za godzinę lekcyjną wynosi 85 zł, natomiast za godzinę zegarową: 115 zł. Indywidualny kurs języka angielskiego lub niemieckiego odbywa się to zajęcia face to face. Możliwe są również szkolenia dla mikrogrup 2-4 osób.

Czy szkoła języków obcych prowadzi kursy specjalistyczne?

Tak, prowadzimy specjalistyczne kursy niemieckiego i angielskiego ukierunkowane na słownictwo medyczne, prawne i biznesowe.

Czy prowadzimy kursy jezyków obcych online?

Tak, prowadzimy zajęcia języka angielskiego oraz niemieckiego online.